DSC00286 kopie

Schelpen

  • Apr 18, 2024 09:25
  • Stukje Natuur in de Koegang

Mijn geboortegrond ligt in de Noordoostpolder. Iedereen die tijdens geschiedenis op school een beetje heeft opgelet, weet dat daar de voormalige Zuiderzee heeft gelegen.

Tijdens mijn jeugd kwamen we regelmatig schelpen tegen als we aan het spelen waren. Bijna altijd buiten, mobieltjes en tablets bestonden toen nog niet. Meestal vonden we de resten van de geribbelde kokkel, maar andere soorten schelpen vonden we ook wel eens.

Na mijn jeugd heb ik de Noordoostpolder verlaten en ben biologie gaan studeren, mede door mijn belangstelling voor vogels. Nu vele jaren later ben ik een van de vele deelnemers van de tuinvogeltelling. Dat soort tellingen door gewone burgers zie je steeds meer. Zo bestaan er de vlindertelling, de libellentelling en de mollentelling. Wat schetste mijn verbazing, er is zelfs een schelpenteldag.

Misschien omdat Koekange niet aan de kust ligt, dat ik er nooit van gehoord heb. Onlangs kwam ik namelijk op de website van Nature Today daar een bericht over tegen. Op 23 maart j.l. hebben ongeveer vijftienhonderd deelnemers daaraan meegedaan en hebben ze ruim 114.000 schelpen verzameld. Niet alleen op de Nederlandse stranden was deze schelpenteldag, ook op de Belgische en Noord-Franse stranden liepen deelnemers rond. Het doel was om een beter beeld te krijgen over de soortensamenstelling in de Noordzee.

De twee meest gevonden schelpen waren de halfgeknotte strandschelp en de kokkel. De halfgeknotte strandschelp (afmeting 25 x 35 mm) is een van de meest algemene schelpdieren, met dichtheden tot 6.000 exemplaren per m2 in schelpenbanken die voornamelijk uit deze soort bestaan. De kokkel (afmeting 50 x 60 mm) is zeer algemeen in de slikgebieden van de Wadden en de Zeeuwse stromen. Ook in zandige kustgebieden. Langs de Hollandse kust echter sterk achteruitgegaan.

Andere veel gevonden soorten waren de gewone tapijtschelp (afmeting 35 x 50 mm), de mossel (afmeting 50 x 95 mm), de ovale strandschelp (afmeting 20 x 30 mm), de stevige strandschelp (afmeting 40 x 55 mm) en het nonnetje (afmeting 35 x 30 mm)

Terug naar overzicht