DSC00286 kopie

Giebel

  • Feb 8, 2024 10:37
  • Stukje Natuur in de Koegang

Tweemaal per jaar krijg ik als afgestudeerde bioloog Wageningen World toegestuurd, het magazine van Wageningen Universiteit over werken aan de kwaliteit van leven. In de tweede editie van 2023 stonden een tweetal interessante onderzoeken beschreven.

Het ene onderzoek ging over hoe men van het nutteloze gemaaide gras uit wegbermen en natuurterreinen papier probeert te maken. Het andere onderzoek betrof de ontwikkeling van vissoorten bij de Marker Wadden in het Markermeer. Verbaasd was ik, toen bij het rijtje van nieuwe vissoorten in 2023 ik de giebel zag staan. Van die vissoort had ik nog nooit gehoord! Na wat zoekwerk bleek waarom ik de giebel niet kende, hij is afkomstig uit Oost-Azië en is als exoot uitgezet in Europa en Noord-Amerika. Zijn alternatieve naam is wilde of witte goudvis en lange tijd was men van de veronderstelling dat de bekende goudvis uit de viskom van hem afstamde. Nader onderzoek uit 2013 bleek dat niet het geval te zijn.

De giebel is een straalvinnige vis uit de familie van de Eigenlijke Karpers. De meeste giebels zijn te herkennen aan hun grijsgroene kleur. Daarnaast hebben ze een vrij puntige, wat naar boven geknikte kop. Verder ontbreken bij hem de baarddraden, een algemeen kenmerken van andere soorten karpers. Hij is goed te onderscheiden van de nauw verwante kroeskarper door het kleinere aantal schubben op de zijlijn, 28-31 tegen 33-36. Daarnaast heeft de kroeskarper bolle vinnen en een ronde bek.

Een bijzonder aspect bij de giebel is de voortplanting. Normaal gesproken smelten bij paring de zaadcellen samen met de eicellen, waaruit nieuwe nakomelingen ontwikkelen. Echter bij de giebel kunnen onbevruchte eicellen zich ontwikkelen tot volwaardige vissen. Voorwaarde is dat andere karperachtigen in de buurt rondzwemmen. Het sperma van die karpers zorgen voor de bevruchting van haar eitjes, echter zonder samensmelting van de zaad- en eicel. Daardoor bestaat de West-Europese populatie hoofdzakelijk uit vrouwelijke exemplaren, die in feite klonen van elkaar zijn.

Terug naar overzicht