DSC00286 kopie

Kerkuil

  • May 4, 2023 09:13
  • Passage uit “Mijn vogels, belevenissen van een vogelaar”

De volgende passage komt uit mijn boek “Mijn vogels, belevenissen van een vogelaar” en gaat over de kerkuil in 1994. In dat jaar ben ik vanwege het werk van mijn vrouw verhuisd naar Wigan in het noordwesten van Engeland.

In de herfst van 1994 meld ik mij aan als vrijwilliger voor het Barn Owl Project. Ik ben niet de enige, verspreid over het land hebben zich ongeveer duizend vrijwilligers aangemeld. Allereerst krijg ik een korte opleiding, bestaande uit twee delen. Het ochtenddeel bestaat uit de ecologie en het biotoop van de kerkuil, na de lunch de techniek van het inventariseren.

Tijdens deze opleiding maak ik kennis met Tony Duckels. Hij woont ongeveer dertig kilometer ten westen van mijn woonplaats en voert al verscheidene jaren nestkastcontroles uit in zijn omgeving. Hij kan wel assistentie gebruiken, dus wisselen we onze gegevens uit. Daags daarna krijg ik per post een heel pakket over het project. Dit pakket bevat onder andere een inventarisatieformulier, een brief ter introductie aan landeigenaren, een lijst met gedragscodes en een gedetailleerde plattegrond van mijn blok.

Het toegewezen blok ligt in een agrarisch gebied, niet ver buiten Wigan. Het bestaat uit bosstroken, akkers en boerderijen en heeft een oppervlakte van twee bij twee kilometer. De bedoeling is om in het najaar het blok te controleren op de aanwezigheid van kerkuilen. Niet alleen in gebouwen, maar bijvoorbeeld ook in holle bomen. In de zomerperiode vindt vervolgens de inventarisatie van de broedresultaten plaats. Tot mijn teleurstelling kom ik in het blok bij mijn eerste inventarisatie geen kerkuilen tegen. Er is zelfs geen indicatie dat er de afgelopen jaren kerkuilen hebben gezeten. Op zich niet verwonderlijk. Hoewel mijn blok in agrarisch gebied ligt, is het vrijwel geheel omgeven door een stedelijk gebied.

Uit het hoofdstuk “Kerkuil” pagina 94-95.

Terug naar overzicht