IMG_6339 website

Goudjakhals

  • Apr 28, 2022 12:00
  • Stukje Natuur in de Koegang

Alsof er nog niet genoeg te doen is over de komst van de wolf, dient er zich een volgende nieuwkomer in ons land aan. Daar komt bij dat hij veel op de wolf lijkt, alleen is hij een slagje kleiner.

Qua afmeting zit hij tussen een wolf en een vos in. Ik heb het over de goudjakhals en is sinds de eerste geregistreerde waarneming in 2016 minstens zeven keer waargenomen. Voornamelijk op wildcamera’s. Je zou hem in eerste instantie in een grensprovincie verwachten, maar Friesland is dat toch echt niet. Daarnaast zijn er waarnemingen uit Gelderland, Drenthe, Groningen en Utrecht.

De goudjakhals is vanuit Zuidoost-Europa onze kant opgekomen door zich in noordelijke en westelijke richting te verspreiden. Hij komt in uiteenlopende landschappen voor, waarbij zijn voorkeur uitgaat naar beboste gebieden met open plekken. Gezien zijn bijnaam als rietwolf behoren moerasgebieden ook tot zijn favorieten. Gebieden waar een roedel wolven leeft vermijdt de goudjakhals. Een wolf ziet hem als concurrent en zal hem om die reden proberen te doden. Of de goudjakhals een zelfde soort effect heeft op de kleinere vos is tot op heden niet bekend.

Er zijn genoeg mensen die angst hebben voor de wolf, voor de goudjakhals is dat niet nodig. Schapen zal hij met rust laten, want hij eet voornamelijk kleine zoogdieren. Vooral muizen, ratten en konijnen. Daarnaast bestaat zijn menu uit kadavers, vogels, vissen, amfibieën, insecten, fruit en bessen.

Gezien het geringe aantal waarnemingen tot nu toe, is de kans om een goudjakhals te zien zeer klein. Mocht je überhaupt er toch eentje tegenkomen, dan zijn er twee kenmerken waar je op moet letten. Let vooral op zijn kop en staart. Immers kleur en grootte zijn van een afstand en bij vaak slechte lichtomstandigheden lastig in te schatten. De kop is relatief klein met een lange spitse snuit en relatief grote oren. Zijn ruig behaarde staart hang altijd omlaag en is relatief kort.

Terug naar overzicht