IMG_6339 website

Dassenwerkgroep

  • Mar 24, 2022 12:00
  • Stukje Natuur in de Koegang

Sinds enkele jaren ben ik actief in de Dassenwerkgroep Zuid-Drenthe. Deze groep is opgericht omdat het jaren erg slecht ging met het aantal dassen. De werkzaamheden voor deze groep bestaan daarom uit het opzoeken van nieuwe dassenburchten, het controleren op mogelijke verstoringen bij een dassenburcht en het bepalen hoeveel jongen er per dassenburcht groot gebracht zijn.

Het gebied waar ik de bezoeken breng is redelijk omvangrijk. Het omvat Echten, De Wijk, Koekange, Koekangerveld, Oosteinde en Ruinerwold, alsmede het westelijk deel van Boswachterij Ruinen. Ik doe dat niet in mijn eentje, samen met Barbara Ruis en Marlène Vaessen voeren wij gedurende het jaar enkele controles uit. Voor het controleren van de dassenburchten hebben wij vergunning gekregen van o.a. Staatsbosbeheer en het Drents Landschap. Immers dassen en hun burchten zijn wettelijk beschermd, ook op privéterrein!

Uiteraard zijn er ook stukken grond in particuliere eigendom. Als wij een dassenburcht op een dergelijk terrein verwachten, zullen wij altijd toestemming vragen van de betreffende eigenaar. Wil die om wat voor reden bezoek niet toestaan, dan respecteren wij dat en ondernemen geen acties. Wel vinden wij dat erg jammer, immers de bezoeken aan een dassenburcht beperken wij tot een minimum.

De reden dat de impact zo minimaal is, is dat wij gebruik maken van wildcamera’s. Wij plaatsen die apparaten, voorzien van naam, telefoonnummer en kettingslot, overdag rondom de dassenburcht. Na een of twee dagen halen wij die overdag weer op.

Tijdens ons werk komen wij nog wel eens eigenaren tegen die in eerste instantie niet zo happig zijn op onze aanwezigheid op hun terrein. Echter als wij bijvoorbeeld uitleggen dat het hoofdvoedsel van de das voornamelijk uit regenwormen bestaan en andere (vervelende) insecten uit hun weiland, dan geven ze alsnog toestemming.

Heb je nog vragen over de das of over ons werk, neem dan gerust contact met mij op. Mijn gegevens staan elders vermeld op deze website.

Terug naar overzicht