IMG_6339 website

Boomklever

  • Feb 9, 2022 12:00
  • Stukje Natuur in de Koegang

Twee jaar geleden heb ik ook al over de boomklever in Stukje Natuur geschreven. Dus waarom zo spoedig daarna nogmaals over deze vogel? De reden heeft te maken dat ik toen niet exact wist waar de naam boomklever vandaan kwam.

Toentertijd schreef ik het volgende:

Hoe herken je de boomklever? Een musgrote vogel met een blauwgrijze bovenkant, een oranjebruine onderkant en een opvallende zwarte streep over zijn ogen. Daarbij loopt hij zowel omhoog als omlaag langs de stam van een boom. Hij kleeft als het ware aan de boom.

Dat de boomklever aan een boom zou kleven is niet de reden dat hij deze naam heeft gekregen. Wat wel de reden is, ben ik onlangs achter gekomen. Ik was op bezoek bij een goede vriend en onder het genot van een bakkie thee kwam een oud boek ter sprake uit zijn omvangrijke boekenkast. Het was een driedelige uitgave met als titel: “De dieren, afgebeeld, beschreven in hunne levenswijze geschetst” uit 1869 en geschreven door dr. L.A.J. Burgersdijk. Deel twee uit deze serie behandelt de vogels en daarin stond de reden van zijn naamgeving. De volgende tekst stond daar in het Oud-Nederlands:

Om het (nest)gat te vernaauwen, brengt hij met den bek kleiaarde aan, en kleeft die aan den rand, tot de opening slechts even groot is om hem zelven door te laten. Weldra wordt de klei door drooging zoo vast, dat men ze met de hand niet of naauwelijks stuk kan breken. Om dezen arbeid, en niet omdat hij zich zoo goed aan de boomen weet vast te hechten, draagt de vogel den naam van boomklever.

Wat de tekst uit dat boek voor mij echt bijzonder maakte, was de alternatieve naam voor deze vogel in dat boek:

Van de boomklevers zijn er verscheidene soorten bekend, zoowel uit Europa, Azië en Australië, als uit Noord-Amerika. De gewone Europesche soort, de boomklever of blaauwspecht, komt in ons land alleen in de oostelijke grensprovincies voor.

Terug naar overzicht